Tapk Ekologija.lt bendruomenės nariu - Registruokis

VšĮ Kultūros idėjų institutas

 
VšĮ „Kultūros idėjų instituto“ veiklos raida

Nuo 2006 m. VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ aktyviai veikia, kaip nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai veiklos tikslai – aplinkosauginis, socialinis, darnaus vystymosi ir ekologinis švietimas. Tuo metu Lietuvoje dar neegzistavo nuoseklus tęstinis aplinkosauginis, ekologinis informavimas/švietimas, tad organizacijos branduolį suformavusių eko entuziastų pagrindinis tikslas tapo, sukurti įrankius, tokiam informavimui vykdyti.

Pirmuoju VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ projektu, sėkmingai plėtojamu iki šiol, tapo pirmasis Lietuvoje nemokamas aplinkosauginis leidinys, ekologiškos kultūros gidas – „Ozonas“. Nors bėgant laikui organizacijoje vyko natūrali darbuotojų ir savanorių kaita, pagrindinis branduolys išliko iki šiol, tobulėdamas ir tobulindamas veiklą.

Nuo 2007 metų, paraleliai su aplinkosauginio informavimo įrankiu „Ozonas“ organizacija pradėjo savarankiškai vykdyti ir dalyvauti, kaip aktyvus partneris, įvairiuose aplinkosauginio bei ekologinio švietimo ir ugdymo projektuose, skirtuose plačiajai visuomenei, bet labiau orientuotų į jaunimą. Šiandien dienai jau nebeįmanoma suskaičiuoti visų projektų, kuriuose vienokia ar kitokia forma dalyvavo VšĮ „Kultūros idėjų institutas“, tuo tarpu nei vienas didesnio masto aplinkosauginis renginys Lietuvoje, neįvyksta be leidinio „Ozonas“ „dalyvavimo“.

Organizacijos projektai ir veikla

-          Ekologiškos kultūros gido, periodinio leidinio „Ozonas“ leidyba ir platinimas. Visi, iki šiol išleisti leidiniai platinami nemokamai (nuo 2006 metų iki šiol. Išleista arti 50 leidinių);

-          Jaunimo švietimo ir ugdymo projektas „Eko karta“. Projekto metu vykdomos aplinkosauginės jaunimo iniciatyvos, akcijos ir renginiai, vedamos paskaitos-diskusijos jaunimui: ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose, kartu su partneriais įvairių išvažiuojamųjų švietimo turų metu (nuo 2009 metų iki šiol. Pravesta virš 100 paskaitų ir mokymų įvairioms auditorijoms, virš 30 paskaitų studentų auditorijoms);

-          Kompleksinis visuomenės aplinkosauginio informavimo, švietimo ir atsakingo gyvenimo būdo skatinimo projektas: „Kurk ateitį atsakingai“. Į šį projektą įeina jaunimo aplinkosauginis švietimas ir informavimas, aplinkosauginio ugdymo integravimas į formaliojo ugdymo programas, verslo sektoriaus įtraukimas į aktyvią praktinę aplinkosauginę veiklą (2011-2012 metų laikotarpiu);

-          Mokyklų teritorijų apželdinimo ir daržovių bei prieskonių auginimo vaikų globos namuose projektas „Eko karta žalia stotelė“ (kartu su kasmetine konferencija). Kasmet balandžio-gegužės mėnesiais aktyviai dirbama su keliasdešimt mokyklų bei vaikų globos namais visoje Lietuvoje (nuo 2009 metų iki šiol);

-   Nemokama „Eko stovykla“ mažiau galimybių turintiems vaikams ir jaunimui (socialiai pažeidžiamų tėvų vaikams). Kasmet organizuojamos stovyklos metu vaikams ir jaunimui parengiama dinamiška programa, kuri „įtraukia“ į aktyvius kūrybinius-lavinimo užsiėmimus (nuo 2010 metų iki šiol);

-   Atsakingo/turiningo jaunimo užimtumo organizavimas. Šios veiklos metu jaunimas gali dalyvauti įvairiuose renginiuose: tarptautiniuose jaunimo mainuose, išvykose bei konferencijose, kūrybinėse dirbtuvėse, patyriminiuose mokymuose dažniausiai visiškai neinvestuodami savo lėšų;

-   Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) projektai aplinkosaugos srityje: inicijavimas, organizavimas ir vykdymas. Projekto įgyvendinimo metu kuriama ir pritaikoma aplinkosauginė strategija verslo įmonėms (projektai vykdomi nuo 2011 metų).

VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ komanda

Organizacijos branduolys – nuo pat organizacijos įkūrimo susibūręs duetas: komandos, savanorių, autorių ir bendradarbių bendruomenės lyderiai, visuomenėje vertinami ekspertai:

  • Organizacijos vadovas – paskaitų lektorius ir projektų iniciatorius Artūras Nečejauskas;
  • Projektų grupės vadovė ir projektų iniciatorė Ieva Malaiškaitė, bei jos vadovaujami savanoriai, iniciatyvinės jaunimo grupės.

Kuo skiriasi nuo kitų aplinkosauginio informavimo ir švietimo priemonių?

  • Per visą VšĮ „Kultūros idėjų instituto” veiklos laikotarpį susikūrė ne viena organizacija užsiimanti informavimu aplinkosaugos srityje, tačiau instituto vykdomos veiklos iki šiol unikalios Lietuvoje dėl savo autentiškų ir nekartojamų idėjų.
  • Leidinys bei dalyvavimas bet kuriame VšĮ „Kultūros idėjų instituto“ renginyje ar projekte visiems visuomenės nariams yra nemokamas.
  • Leidinys „Ozonas“, kaip viešinimo bei švietimo įrankis nepriklauso jokiai verslo ar politinei struktūrai todėl yra nešališkas ir neįtakojamas.
  • Kadangi visa vykdoma veikla yra nemokama – t.y. nekomercinio pobūdžio, VšĮ „Kultūros idėjų institutas“, nuo įkūrimo pradžios vienintelis Lietuvoje laikosi filosofijos, kad aplinkosauginis/ekologinis švietimas turi būti prieinamas visiems ir kiekvienam patraukliausiu būdu. Visuomenė tai vertina, todėl tiek „Ozonu“, tiek kitais organizacijos projektais pasitikima.
© ekologija.lt, 2012. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai, komentarai ir pagalba - pagalba@ekologija.lt